Takaful bukan sesuatu yang baru dalam dunia Islam. Ia telah wujud selama berabad-abad, sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W dan Khalifah awal.

Pada ketika itu, terdapat kapal-kapal dan karavan perdagangan dan terdedah kepada risiko yang sama seperti yang kita hadapi pada hari ini. Kapal-kapal boleh tenggelam, karavan boleh diserbu atau terbakar.

Disebabkan bahaya ini kepada kegiatan perdagangan, perintis awal Takaful cukup bijak untuk merumuskan sistem perlindungan bersama agar para anggota karavan tertentu atau wakil perdagangan terjamin sekiranya mereka mengalami kerugian akibat keadaan yang tidak dapat dielakkan.

BESARKAN TEKS     A-  A+

sejarah takaful

Oleh itu, ahli-ahli perniagaan perdagangan ini akan memasuki suatu perjanjian formal yang menyatakan bahawa dalam hal kehilangan satu pihak, pihak yang lain akan menyumbang untuk menampung kerugian tersebut.

Satu-satunya perbezaan penting antara Takaful pada zaman dahulu dan Takaful hari ini adalah walaupun ia hanya membayar selepas kerugian berlaku, Takaful pada hari ini mengenakan bayaran yang agak berpatutan yang dikenali sebagai sumbangan sebelum kerugian.

Dan pada akhir tahun selepas semua tuntutan telah diselesaikan, ia akan dikembalikan kepada mereka yang terlibat.

piagam madinah

Amalan awal Takaful atau saling ganti rugi ini juga dijelaskan dalam Piagam Madinah pertama (Mithaq al-Madina) pada zaman Nabi dan merupakan sistem kedua yang secara rasmi diinstitusikan oleh Khalifah Umar, yang mana yang pertamanya adalah Baitul Mal atau Perbendaharaan Awam.

Perkembangan ini di peringkat negeri bermakna Takaful telah dirasmikan ke dalam sistem yang lebih selamat, dengan lebih bertanggungjawab dan lebih cek dan baki.

Dalam tempoh ini, beberapa produk Takaful telah berkembang bukan sahaja sekitar wang pampasan, tetapi juga dawaniya yang merupakan pampasan profesional kepada gabenor dan pegawai negeri. 

Oleh itu, sistem Takaful menjadi sebahagian daripada perdagangan dan perdagangan pada masa itu dan keadaan ini berterusan selama beberapa abad sehingga akhir Perang Dunia Pertama.

Kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah tidak lama kemudian bermakna bahawa Takaful, bersama-sama dengan institusi negara lain yang telah menjaga kepentingan Muslim, telah runtuh.

senarai syarikat takaful di malaysia

Ketika Takaful semakin dilupakan, insurans konvensional yang dijalankan oleh kuasa kolonial barat mengambil tempatnya  dan situasi ini berterusan selama beberapa dekad.

Hanya pada 1970-an, barulah kebangkitan semula mod perbankan Islam berlaku di Timur Tengah memberikan makna bahawa Takaful moden juga telah dibangunkan.

Syarikat Takaful pertama ditubuhkan di Sudan pada tahun 1979 dan sebuah lagi syarikat ditubuhkan di Bahrain pada masa yang hampir sama.

Sejak itu, Takaful tumbuh dengan begitu pesat bahkan juga dalam dunia bukan Islam dan ini terus membuktikan bahawa ia telah bertahan terhadap ujian masa serta merupakan alternatif yang berdaya maju bagi insurans konvensional. 

Definisi dan perbezaan antara Takaful dan insurans kovensional

beza takaful dan insurans konvensional

Perkataan Takaful berasal dari perkataan akar bahasa Arab iaitu kafala, bermaksud 'jaminan atau perlindungan bersama' dan ini menjadi perbezaan asas antara insurans Takaful dan konvensional.

Perbezaan ini mempunyai dua bahagian iaitu perbezaan konsep dan satu lagi adalah perbezaan dalam kontrak.

Perbezaan konsep memainkan peranan penting kerana definisi insurans konvensional itu sendiri adalah satu mekanisme pemindahan risiko.

Sebaliknya takaful tidak melibatkan pemindahan risiko, tetapi tugas sosial yang lebih bertanggungjawab untuk berkongsi risiko.

Bagi perbezaan kontrak pula, jika seseorang melihat pada mana-mana polisi insurans konvensional, ia adalah sebuah kontrak kerana ia memenuhi ciri-ciri kontrak dan terdapat dua pihak untuk kontrak itu.

Terdapat faedah yang boleh dinsuranskan yang terlibat dan terdapat balasan melalui kaedah premium.

Oleh itu, ia adalah kontrak jualan. Sebagai balasan premium, risiko dipindahkan ke syarikat insurans dan jika berlaku kerugian, syarikat insurans akan membayar secara tunai sebagai pampasan bagi kerugian tersebut.

Ia juga merupakan kontrak pertukaran di mana wang ditukar dengan wang.

polisi insurans

Kontrak Takaful pula bukanlah kontrak jualan atau pertukaran, tetapi merupakan kontrak keahlian.

Seseorang membayar sumbangan untuk menjadi ahli kumpulan bersama dan oleh sebab menjadi ahli dana itu, individu berkenaan berhak mendapat faedah tertentu di bawah peraturan dana tesebut.

Oleh itu, Takaful mengagihkan risiko dan kerugian kepada bilangan peserta yang lebih besar yang boleh mengurangkan kerugian yang sangat besar jika ditanggung secara individu.

Mengapa insurans konvensional dilarang dalam Islam?

insurans konvensional

Apabila kita membandingkan kedua-dua bentuk insurans ini, kita dengan mudah dapat menyedari mengapa insurans konvensional dilarang dan Takaful pula dibenarkan.

Dalam Islam, wang untuk pertukaran wang adalah dilarang kerana terdapat unsur kepentingan langsung yang berlaku kerana selalu terdapat jumlah yang lebih rendah atau lebih besar pada satu sisi timbangan.

Oleh itu, jika anda membayar premium sebanyak RM10 dan mendapatkan tuntutan RM10,000, anda telah mendapat lebih banyak daripada yang anda berikan. Jadi, ia merupakan riba secara langsung.

Terdapat juga riba tidak langsung dalam hal pelaburan di mana pemain konvensional boleh melabur dalam instrumen yang berfaedah riba, sementara syarikat Takaful hanya boleh melabur dalam instrumen yang mematuhi Syariah, tanpa faedah.

Walau bagaimanapun, ia mesti ditekankan bahawa pelaburan bukanlah perniagaan teras sebuah syarikat insurans. Ia adalah perniagaan sampingan. Perniagaan utama adalah pengurusan risiko, pengunderaitan, pengendalian tuntutan dan lain-lain.

Selain itu, ada unsur perjudian dalam insurans konvensional.

Ini kerana pihak yang membeli insurans akan kehilangan wang yang dibayar untuk premium apabila kejadian yang telah diinsuranskan tidak berlaku dan kerana syarikat akan mengalami defisit jika tuntutan tersebut lebih tinggi daripada premium yang dibayar.

Oleh kerana keuntungan satu pihak di sini bergantung kepada kerugian pihak yang lain atau sebaliknya, ia adalah sama seperti perjudian dan dilarang sama sekali.

Tiada konflik kepentingan dalam Takaful

insurans takaful

Walau bagaimanapun, dalam Takaful, tidak ada konflik kepentingan seperti kerana ia adalah dana bersama.

Jika anda mengeluarkannya dengan manfaat dalam kes tuntutan, ia menggunakan wang dari mana anda menjadi ahli dan telah disumbangkan oleh anda sendiri. telah anda sumbangkan.

Apa yang membezakan Takaful daripada insurans konvensional secara komersil dan menjadikannya lebih berdaya maju secara komersial walaupun kepada orang bukan Islam adalah hakikat bahawa terdapat juga elemen lebihan pada akhir tahun dalam Takaful.

Baki wang selepas semua tuntutan dipenuhi bukan milik para pemegang saham, tetapi milik para peserta dan oleh itu ia perlu dikembalikan.

Dalam kes insurans konvensional, ia kekurangan konsep ini. Oleh itu Takaful lebih bersifat kebersamaan dan semua yang berkenaan mendapat manfaat daripada perkiraan saksama ini.

Justifikasi penggunaan Takaful

takaful malaysia

Sebagai umat Islam, kita percaya bahawa takdir seseorang ditentukan oleh Allah. Pada masa yang sama kita diberitahu oleh Yang Maha Kuasa di dalam Al-Qur'an bahawa manusia tidak akan mempunyai apa-apa selain daripada apa yang dia usahakan.

Demikianlah Allah menetapkan bahawa kita harus berusaha untuk menjaga kepentingan kita. Terdapat juga tradisi bahawa apabila seorang Arab Badwi berjalan ke sebuah khemah bersama dengan Nabi meninggalkan untanya tidak terikat.

Apabila Nabi Muhammad S.A.W bertanya kepadanya mengapa dia berbuat demikian, dia menjawab:

"Saya meletakkan kepercayaan saya kepada Allah".

Rasulullah S.A.W segera memberi peringatan kepadanya dengan bersabda:

"Ikatlah unta kamu dahulu, kemudian letakkan kepercayaan kamu kepada Allah".

Oleh itu, terdapat langkah berjaga-jaga yang perlu kita ambil sambil meletakkan kepercayaan kita kepada Allah. Sebagai contoh, kita mengunci kereta semasa diparkir dan menutup pintu dan tingkap rumah semasa keluar.

Seseorang juga boleh melihat kisah teladan untuk membenarkan pengambilan insurans hayat. Mengikut hadith yang berkaitan dengan Anas bin Malik, Nabi Muhammad S.A.W dilaporkan telah bersabda:

"Lebih baik bagi kamu untuk mati meninggalkan keturunan kamu yang kaya daripada meninggalkan mereka miskin, meminta bantuan dari orang lain".

Ini menunjukkan bahawa untuk menyediakan bekalan untuk anak-anak kita walaupun dalam ketiadaan kita adalah satu tanggungjawab yang harus kita tanggung.

Ulama Shari'ah hari ini sebulat suara menyatakan bahawa tidak ada yang tidak Islamik dalam Takaful, sama ada secara umum atau dalam kehidupan.

Model-model Takaful

jenis model takaful

Pada dasarnya terdapat tiga jenis model Takaful, iaitu, model Mudaraba, model Wakala dan model Wakala-Waqf.

Model Mudaraba didasarkan pada Mudaraba, suatu pendekatan modal ekuiti Islam dan pada dasarnya adalah mekanisme perkongsian risiko di mana lebihannya dikongsi antara syarikat Takaful dengan para peserta dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya.

Perkongsian lebihan dan keuntungan yang dijana tersebut mungkin dalam nisbah 5: 5, 6: 4 dan sebagainya yang dipersetujui bersama antara pihak yang berkontrak.

Secara umumnya perkongsian risiko ini membolehkan pengendali Takaful berkongsi hasil pengunderaitan dari operasi serta pulangan prestasi yang menggalakkan ke atas premium yang dilaburkan.

Model ini bermula di Malaysia kerana Malaysia memulakan dengan Life Takaful dan model Mudaraba lebih sesuai untuk pelaburan hayat. Model yang sama diteruskan apabila Malaysia menggunapakai Takaful am.

takaful malaysia 2

Sementara itu, para ulama di Timur Tengah menggubal model Wakala atau Agensi yang masih merupakan bentuk utama Takaful di seluruh dunia.

Model Wakala adalah mekanisme berasaskan fi di mana pengendali Takaful hanya berhak untuk mengambil bayaran pendahuluan sebagai sumbangan, walaupun ia juga mungkin mengenakan yuran pengurusan dana dan yuran insentif prestasi.

Tidak seperti model Mudaraba, ia tidak berhak kepada mana-mana bahagian lebihan, yang semuanya adalah milik para peserta.

Ia tidak mengambil bahagian atau berkongsi dalam mana-mana keputusan pengunderaitan kerana ini dimiliki oleh para peserta sebagai lebihan atau defisit.

Di Pakistan, para ulama telah dapat melihat dengan lebih dekat terhadap kedua-dua model dan telah menyempurnakannya untuk membentuk apa yang dikenali sebagai model Wakala-Waqf.

Para ulama yang merumuskan model ini merasakan harus ada entiti hukum yang berasingan yang bagi pihak pengendali Takaful bertindak sebagai agen (wakil) dan diilhamkan oleh institusi Islam Waqf atau Endowment Perpetual untuk mengendalikan tujuan tersebut.

Waqf dicipta oleh pemegang saham syarikat Takaful yang akan memasukkan wang permulaan. Wang permulaan sedemikian mesti kekal sebagai Waqf dan tidak boleh digunakan untuk tuntutan, walaupun ia boleh digunakan untuk pelaburan.

takaful saling membantu

Caruman yang diterima juga akan menjadi sebahagian daripada dana ini dan jumlah gabungan akan digunakan untuk pelaburan, dengan keuntungan yang diperolehi didepositkan ke dalam dana yang sama.

Kerugian kepada peserta dibayar oleh syarikat dari dana yang sama manakala perbelanjaan operasi yang dilakukan untuk menyediakan perkhidmatan tersebut juga dipenuhi olehnya.

Di sini, kedua-dua pengendali Takaful dan para peserta berkongsi hubungan melalui Waqf. Oleh kerana pengendali Takaful akan menguruskan perusahaan bagi pihak Waqf, ia berhak mendapat bayaran Wakala atau agensi.

Para peserta juga tertakluk oleh peraturan Waqf, dan jadi bagi sahaja tuntutan mereka, mereka mendapat kerana menjadi ahli Waqf itu.

Walaupun pelbagai model ini adalah aneh bagi negara atau rantau tertentu disebabkan oleh perkembangan sejarah yang telah dijelaskan di atas, kita juga melihat beberapa perubahan yang ketara sejak kebelakangan ini.

takaful ikhlas

Sebagai contoh, di Malaysia, Takaful Ikhlas dihasilkan berdasarkan model Wakala, menunjukkan bahawa Malaysia fleksibel dan bergerak dari penggunaan berdasarkan model Mudaraba kepada model Wakala kerana Malaysia mendapati ia lebih berdaya maju.

Situasi Takaful di seluruh dunia ketika ini

Takaful sejak pengenalan modennya digunakan di banyak negara dan bukan hanya di Timur Tengah atau Asia Tenggara. Antara negara terbaru adalah Rusia dan Afrika Selatan.

Rusia menubuhkan syarikat Takaful yang pertama pada tahun 2005 yang diterajui oleh Renet Bekkin manakala pada tahun 2006 melihat syarikat Takaful pertama di Afrika Selatan dibentuk berdasarkan model Wakala-Waqf.

Juga kita dapat melihat kemunculan Salaam Halal, pengendali Takaful yang pertama di Britain.

takaful di seluruh dunia

Di Sri Lanka, anda boleh mendapati bahawa Amana Takaful telah mengambil inisiatif dalam memperkenalkan banyak produk Takaful ke pasaran. Apa yang luar biasa ialah 35% pelanggan firma ini adalah bukan Islam.

Sesungguhnya ia adalah satu fakta yang luar biasa bahawa dalam tempoh lima tahun pertama kewujudannya firma itu menunjukkan pertumbuhan tiga angka yang merupakan rekod dan mereka terus menunjukkan daya maju komersial dengan mengagihkan lebihan kepada para pemegang saham mereka.

Kini terdapat sekitar 150 syarikat Takaful yang beroperasi di lebih 40 negara dan kadar pertumbuhan purata sekitar 25 peratus adalah lebih tinggi daripada syarikat insurans konvensional.

Rujukan:

1. Sailan Muslim

2. Malaysian Takaful

3. Takaful
Hakcipta iluminasi.com (2017)