Percaya atau tidak, kebanyakan daripada kita mengetahui apa itu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau EPF, namun masih ramai yang tidak begitu faham tentang PERKESO ialah Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) atau Social Security Organisation (SOCSO).

Anda mungkin menyedari bahawa sebahagian kecil daripada gaji bulanan anda diperuntukkan untuk PERKESO daripada kedua-dua majikan dan pekerja.

BESARKAN TEKS     A-  A+

Namun, untuk tujuan apakah sebenarnya wang ini digunakan?

Sejarah dan tentang PERKESO

Badan kerajaan ini ditubuhkan di bawah Kementerian Sumber Manusia pada tahun 1971. Semua syarikat swasta di Malaysia diwajibkan berdaftar di bawah PERKESO dalam tempoh 30 hari dari hari pertama pekerja mula bekerja, menurut Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.

pekerja staff perkeso socso

Pencaruman oleh pekerja adalah lebih rendah berbanding majikan, yang di antara kadar 0.5% hingga 3% berdasarkan gaji mereka. Bagi pekerja yang bergaji lebih daripada RM3,000 sebulan, caruman tidak diwajibkan.

Adalah dianggap sebagai satu kesalahan yang melanggar undang-undang jika pihak majikan tidak mendaftarkan syarikat dan pekerja-pekerja di bawah PERKESO, serta tidak membayar caruman. Hukuman saman dan penjara boleh dikenakan jika disabitkan kesalahan.

Tujuan penubuhan PERKESO

PERKESO telah diperbadankan untuk memberikan bantuan perubatan dan kewangan kepada pekerja yang mengalami kekurangan keupayaan atau tidak berupaya, disebabkan oleh penyakit atau kemalangan.

malaysia sejahtera

Malah, jika pekerja meninggal dunia melalui pencen, tanggungan pekerja berkenaan seperti isteri dan anak-anak akan diberi bantuan.

Mereka juga memberi bantuan kepada tanggungan pekerja jika mereka mati melalui pencen.

Individu yang layak

Anda adalah salah seorang daripada lebih daripada 6.5 juta pekerja di Malaysia yang didaftarkan di bawah PERKESO jika anda seorang pekerja di bawah 60 tahun dan bekerja di sektor swasta dengan gaji bulanan.

manfaat kepada rakyat dan jaminan pekerja

kredit gambar : Flickr

Anda dikecualikan daripada faedah-faedah ini jika tergolong dalam mana-mana satu senarai di bawah:

 • Pekerja tetap di kerajaan negeri ataupun persekutuan
 • Pembantu rumah
 • Bekerja sendiri
 • Pemilik perniagaan ataupun rakan kongsi
 • Pasangan kepada pemilik perniagaan ataupun rakan kongsi
 • Pekerja asing

Perlindungan oleh PERKESO terbahagi kepada 3 bahagian iaitu Skim Kecederaan Pekerjaan, Skim Pencen Ilat dan Skim Bencana Kerja Pekerjaan Sendiri (Teksi).

1. Skim Bencana Pekerjaan

Skim Bencana Pekerjaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan atau suatu penyakit khidmat yang berpunca atau terbit daripada pekerjaannya. Perlindungan di bawah skim ini meliputi kemalangan berikut:

Kemalangan perusahaan semasa menjalankan pekerjaannya

pekerja kilang wanita

Kemalangan semasa dalam perjalanan:

 • mengikut laluan di antara tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dengan tempat kerjanya
 • yang dibuat bagi apa-apa sebab yang secara langsung berkaitan dengan penggajiannya
 • di antara tempat kerjanya dengan tempat pergi makan dalam masa rehat yang dibenarkan

Nota : Kemalangan yang berlaku dalam masa apa-apa perhentian atau lencongan tidaklah disifatkan terbit daripada dan dalam masa menjalankan pekerjaannya.

Kemalangan semasa kecemasan

Kemalangan yang berlaku semasa pekerja berada dalam atau berdekatan dengan mana-mana premis tempat bekerjanya bagi tujuan menyelamatkan, membantu atau melindungi orang yang mendapat bencana atau bahaya semasa kecemasan.

Penyakit khidmat

Penyakit yang berpunca atau terbit daripada pekerjaan sebagaimana yang disenaraikan di Jadual Kelima, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.

Antara contoh penyakit khidmat adalah seperti:

 • Hilang pendengaran disebabkan oleh paras tekanan bunyi tinggi yang berterusan
 • Penyakit asma disebabkan oleh pekerjaan yang melibatkan pendedahan berterusan kepada sedutan habuk atau bahan kimia yang merbahaya dan sebagainya

Faedah di bawah Skim Bencana Pekerjaan :

 • Faedah Perubatan
 • Faedah Hilang Upaya Sementara
 • Faedah Hilang Upaya Kekal
 • Elaun Layanan Sentiasa
 • Kemudahan Pemulihan Jasmani / Vokasional
 • Faedah Orang Tanggungan
 • Faedah Pengurusan Mayat
 • Faedah Pendidikan

wisma perkeso kl

2. Skim Pencen Ilat

Seseorang berinsurans dianggap sebagai menghidap keilatan apabila mengalami suatu keuzuran yang berkekalan samada tidak boleh diubati atau tidak mungkin sembuh serta tidak berupaya mencari nafkah dengan kerja yang berpadanan dengan kekuatan dan tenaganya, sekurang-kurangnya satu pertiga (1/3) daripada keupayaan pekerja yang normal.

socso perkeso

Skim ini memberi perlindungan 24 jam kepada pekerja dari keilatan atau kematian akibat dari sebarang sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

Faedah di bawah Skim Keilatan:

 1. Pencen Ilat
 2. Bantuan llat
 3. Elaun Layanan Sentiasa
 4. Pencen Penakat
 5. Faedah Pengurusan Mayat
 6. Kemudahan Pemulihan Jasmani / Vokasional dan Dialisis
 7. Faedah Pendidikan

3. Skim Bencana Kerja Pekerjaan Sendiri (Teksi)

Skim baharu di bawah PERKESO.

Skim Bencana Kerja Pekerjaan Sendiri adalah untuk pemandu teksi yang bekerja sendiri atau individu yang menjalankan perkhidmatan seumpamanya berkuatkuasa pada 13 Jun 2017. Perlindungan ini disediakan di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017.

socso perkeso pamplet

kredit gambar: Huzaifah

Tempoh perlindungan selama 12 bulan mulai dari tarikh dan masa caruman dibayar dan diperakui menerusi cetakan pada resit bayaran caruman.

Skim bencana kerja pekerjaan sendiri

PERKESO menyediakan skim perlindungan untuk pemandu teksi atau individu yang menjalankan perkhidmatan seumpamanya di bawah Skim Perlindungan Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri.

Skim ini memberi perlindungan kepada orang berinsurans yang bekerja sendiri daripada bencana pekerjaan termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa menjalankan aktiviti pekerjaan.

Skim ini menyediakan faedah tunai kepada pemandu teksi dan tanggungannya di samping menyediakan rawatan perubatan, pemulihan jasmani dan latihan vokasional.

Perkhidmatan teksi atau seumpamanya di Malaysia

Jenis-jenis perkhidmatan teksi :

 1. Teksi Bajet
 2. Teksi Eksekutif
 3. Limosin
 4. Teksi Lapangan Terbang
 5. Kereta Sewa
 6. Perkhidmatan yang seumpamanya (Grab Car/E-Hailing)

Skop liputan dan pelaksanaan

1. Kelayakan Pemandu Teksi atau Perkhidmatan Seumpamanya

 • Warganegara Malaysia/Permastautin Tetap; dan
 • Berdaftar dengan JPJ, Agensi yang berkaitan atau LPKP (Sabah dan Sarawak)
 • Lesen memandu yang sah
 • Kad Pemandu Teksi/ Surat Kebenaran yang masih sah laku oleh Agensi yang berkaitan/LPKP (Sabah dan Sarawak)

geng brader teksi malaysia

2. Faedah-faedah yang disediakan

 • Faedah Perubatan
 • Fedah Hilang Upaya Sementara
 • Faedah Hilang Upaya Kekal
 • Elaun Layanan Sentiasa
 • Faedah Orang Tanggungan
 • Faedah Pengurusan Mayat
 • Kemudahan Pinjaman Pendidikan
 • Kemudahan Pemulihan Jasmani, Vokasional dan Program “Return to Work (RTW)”

3. Cara Pendaftaran

Pendaftaran adalah secara online (web based) menggunakan portal iPERKESO

Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut;

 1. Mempunyai talian telefon bimbit dan emel yang aktif
 2. Memuat naik lesen memandu yang sah
 3. Memuat naik kad pemandu teksi yang masih sah laku dari Agensi yang berkaitan atau memuat naik Surat Izin/Kebenaran dari LPKP(Sabah dan Sarawak)

4. Bayaran Caruman

Pembayaran hanya boleh dibuat secara online melalui perbankan internet bagi perlindungan untuk tempoh setahun

Langkah-langkah pembayaran adalah seperti berikut:

 1. Lengkapkan proses pendaftaran iPERKESO
 2. Pilih pembayaran melalui “Financial Process Exchange” (FPX)
 3. Cetak resit sebagai bukti bayaran

Jadual pilihan caruman

Kadar caruman berdasarkan opsyen pilihan pendapatan diinsuranskan sebanyak 1.25% daripada pendapatan sebulan.

PilihanPendapatan diinsuranskanBayaran caruman setahun
1RM1,050RM157.20
2RM1,550RM232.80
3RM2,950RM442.80
4RM3,950RM592.80

Pemeriksaan Kesihatan Percuma

PERKESO telah mengeluarkan baucar pemeriksaan kesihatan kepada 2.2 juta rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, keputusan menunjukkan bahawa 1.7 juta (77.3% daripada pencarum) yang layak untuk menerima pemeriksaan kesihatan percuma telah menolak inisiatif ini.

pemeriksaan percuma socso perkeso

kredit gambar : laman jpm

Walaupun ia memerlukan usaha untuk menjalani keseluruhan proses, namun untuk seseorang mengambil cuti untuk hadir ke perkhidmatan percuma ini adalah tindakan yang wajar dan harus digalakkan.

Kategori caruman PERKESO

Kategori pertama: Skim Bencana Pekerjaan dan Skim Keilatan.

 • Kategori ini untuk semua pekerja di bawah 60 tahun dikehendaki menyertai kategori ini.
 • Hanya 0.5% daripada gaji bulanan pekerja yang harus dicarum. Sekiranya anda menyumbang peratusan yang lebih tinggi, anda perlu laporkan hal ini.

Kategori kedua: Skim Bencana Pekerjaan sahaja:

 • Untuk pekerja yang berusia 60 tahun ke atas dan masih bekerja .
 • Untuk pekerja yang berusia di atas 55 tahun yang telah membuat caruman PERKESO pertama mereka

Orang yang Diinsuranskan yang menerima Pencen Keilatan dan masih bekerja dan menerima kurang daripada 1/3 daripada gaji bulanan purata sebelum ketidaksempurnaan

Majikan menanggung kos caruman kepada PERKESO pada kadar 1.25% daripada gaji bulanan

Rujukan:

1. PERKESO

2. iPERKESO

3. Loan Street
Hakcipta iluminasi.com (2017)